Lưu trữ hàng ngày: 09/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 2: Thuốc cổ truyền (Số thông báo: 20210963803 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/11/2021 10:42)

Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần thương mại dược...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20211022610 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/11/2021 10:40)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ và Nghĩa trang Lạc Cảnh thành phố Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20211008802 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/11/2021 13:26)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Bảo trì công trình giao thông Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20211020039 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/11/2021 17:01)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 27: Bảo hiểm công trình gói thầu số 23 (Số thông báo: 20211116498 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/11/2021 11:28)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Quý Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công...