Lưu trữ hàng ngày: 09/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Thế Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1/2/3/...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trang bị hệ thống điều hòa chính xác tại phòng máy tầng 5 site Yên Hòa thay thế hệ thống điều hòa thổi sàn Trane ; Số KHLCNT: 20211116475 – 00

Chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý, Điều hành mạng (NOC) - CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Được...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Kiểm toán...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 27: Bảo hiểm công trình gói thầu số 23 (Số thông báo: 20211116498 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/11/2021 11:28)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Quý Nhà thầu trúng thầu: Công...