Lưu trữ hàng ngày: 08/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sỹ (Số thông báo: 20211025857 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/11/2021 16:59)

Bên mời thầu: AGRIBANK CHI NHÁNH BẮC GIANG II Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210966582 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/11/2021 08:40)

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Yên Định Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20211039669 – 01. Thời điểm đăng tải: 03/11/2021 15:36)

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Đakrông Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 4: Xây lắp toàn bộ công trình (Số thông báo: 20211108223 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/11/2021 10:25)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Cảng Phú Quý Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Hòa Bình Dự...