Lưu trữ hàng ngày: 06/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 05: Mua sắm thiết bị (Số thông báo: 20211043675 – 01. Thời điểm đăng tải: 02/11/2021 17:20)

Bên mời thầu: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban di dân tái định cư huyện Yên Sơn Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công tình (Số thông báo: 20211104506 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/11/2021 10:17)

Bên mời thầu: BAN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ HUYỆN LÂM BÌNH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210968106 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/11/2021 15:46)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Sa Pa Nhà thầu trúng thầu: Công ty trách...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20211028053 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/11/2021 09:24)

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Star Hưng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án huyện Đồng Phú Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Lắp đặt thiết bị trường học (Số thông báo: 20211046399 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/11/2021 09:28)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp và thiết bị (Số thông báo: 20211018587 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/11/2021 09:14)

Bên mời thầu: Ban QLDAĐTXD huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công...