Lưu trữ hàng ngày: 03/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm cồn 96 độ (Số thông báo: 20211103081 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/11/2021 17:35)

Bên mời thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần dược thiết...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bệnh Viện Chợ Rẫy Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ XANH 2/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo trì hệ thống giao thông xã Xuân Thới Sơn năm 2021 (Số thông báo: 20211035956 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/11/2021 13:27)

Bên mời thầu: Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thới Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Xây dựng và Bảo trì công trình giao thông, Sở Giao...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 06: Tư vấn Giám sát khảo sát (Số thông báo: 20211103353 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/11/2021 21:00)

Bên mời thầu: Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐỒNG LỢI...