Lưu trữ hàng ngày: 02/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Hồ Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp và mua sắm vật tư còn lại (Số thông báo: 20210965073 – 01. Thời điểm đăng tải: 29/10/2021 07:41)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Hưng Yên Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Vật liệu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công lắp dựng hàng rào tạm ngăn cách lô A3 với khu dân cư (Số thông báo: 20211086380 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/10/2021 17:40)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) năm 2022 ; Số KHLCNT: 20211085910 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Núi Thành (Được phê duyệt tại văn bản ngày 28/10/2021 ) ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Yên Sơn Nhà thầu trúng...