Lưu trữ hàng ngày: 02/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 34: Thi công xây dựng cầu Bào Vũng 1 (Số thông báo: 20210844266 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/10/2021 12:41)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Hiệp Phát Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công lắp dựng hàng rào tạm ngăn cách lô A3 với khu dân cư (Số thông báo: 20211086380 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/10/2021 17:40)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp và mua sắm vật tư còn lại (Số thông báo: 20210965073 – 01. Thời điểm đăng tải: 29/10/2021 07:41)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Hưng Yên Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Vật liệu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Hồ Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Yên Sơn Nhà thầu trúng...