Lưu trữ hàng ngày: 01/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm thiết bị văn phòng (Số thông báo: 20211006512 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2021 14:44)

Bên mời thầu: Ban mua sắm ngành phòng, chống ma túy và tội phạm Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vân Canh Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (Số thông báo: 20210945047 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2021 11:27)

Bên mời thầu: Ban QLDAĐTXD huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây dựng + đảm bảo giao thông (Số thông báo: 20210847487 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2021 13:58)

Bên mời thầu: Ban QLDA xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210977293 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2021 14:48)

Bên mời thầu: Ban quản lý cửa khẩu Tà Lùng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 - Viễn thông Hà Nội Nhà...