Lưu trữ hàng ngày: 01/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm thiết bị văn phòng (Số thông báo: 20211006512 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2021 14:44)

Bên mời thầu: Ban mua sắm ngành phòng, chống ma túy và tội phạm Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vân Canh Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây dựng + đảm bảo giao thông (Số thông báo: 20210847487 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2021 13:58)

Bên mời thầu: Ban QLDA xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (Số thông báo: 20210945047 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2021 11:27)

Bên mời thầu: Ban QLDAĐTXD huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 5: Rà phá bom mìn, vật nổ (Số thông báo: 20211073249 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2021 14:10)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Thuận Thành Nhà thầu trúng thầu: Tổng công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20211009851 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2021 08:07)

Bên mời thầu: Ban Quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ...