Lưu trữ hàng tháng: 10/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vân thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (Số thông báo: 20210931182 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/10/2021 10:25)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Quản lý dự án Phương Nam Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20211034413 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/10/2021 15:04)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sơn Đạt Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210878249 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/10/2021 08:20)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tuấn Tú QB Nhà thầu trúng thầu: Liên danh công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01.XL: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20211016998 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/10/2021 09:06)

Bên mời thầu: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sơn Lâm Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Bao gồm chi phí xây dựng + dự phòng) (Số thông báo: 20210855774 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/10/2021 08:25)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ Lâm Việt Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20211079766 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/10/2021 10:39)

Bên mời thầu: Công ty TNHH TVXD Bình Minh Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng Bắc Hà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc...