Mua bộ dụng cụ test nhanh (bộ kits) dùng cho việc kiểm tra phát hiện nhanh ô nhiễm thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai năm 2020

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.