Gói thầu số 3: Giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đợt 1 năm 2020

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.